RSS Feed

ความหมายของผู้ประกอบการพร้อมยกตัวอย่างผู้ประกอบการที่ชื่นชอบ

June 3, 2010 tango_sci

ผู้ประกอบการ หมายถึง

     บุคคลที่จัดตั้งธุรกิจใหม่ โดยเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เพื่อหาผลกำไร และการเติบโตจากโอกาสในการประกอบการและรวบรวมทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับลงทุนในกิจการ      ค้นหาความต้องการของตลาดและเปิดกิจการใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการ

ตัวอย่างผู้ประกอบการที่ชื่นชอบ

     เอช เจ ไฮนซ์ (H.J.Heinz) ในปี 1875 เฮนรี ไฮนซ์ ล้มละลายและถูกจับข้อหาฉ้อโกง แต่ให้หลัง 25 ปี เขากลับเป็น ผู้สร้างบริษัทอาหารที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ และเป็นกิจการ ข้ามชาติยุคแรกๆ ด้วย ไฮนซ์เน้นการใช้กลยุทธ์ด้านการจัดซื้อ ที่หลากหลาย และผลิตสินค้ามากมายสู่ตลาด โดยโฆษณาชุด “57 varieties” มีการติดตั้งป้ายโฆษณาในสถานีรถไฟและตามสัญญาณไฟเป็นครั้งแรกที่แมนฮัตตัน นอกจากนั้นยังทำให้ลูกค้ามั่นใจในด้านความสะอาดไร้สิ่งเจือปนโดยเปิดให้เข้าเยี่ยมชม โรงงานด้วย *มาร์แชล ฟีลด์ (Marshall Field) ฟีลด์เริ่มงานจากการเป็นเสมียนในร้านค้าแห่งหนึ่ง แต่ท้ายสุดกลับสร้างกิจการร้านจำหน่ายเสื้อผ้าชั้นนำที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพและสไตล์ โดยเจาะกลุ่ม เป้าหมายที่เป็นสตรี ปี 1902 เขาเปิดร้านสาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ชิคาโกและมีผู้ร่วมงานวันเปิดร้านถึงกว่าครึ่งล้าน


No Responses »

No comments yet.

Leave a Reply